Pasar al contenido principal
Mujeres leyendo en un evento. Plano picado. Acción contra el Hambre programa MAIS

PROGRAMA MAIS DE MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ

PROGRAMA MAIS DE MEDIDAS ACTIVAS DE INSERCIÓN

 

QUÈ ÉS?/¿QUÉ ES?

El programa MAIS és un programa gratuït que t'acompanya per buscar una feina de manera diferent i en equip. Ens adaptem a les teves necessitats amb atenció totalment personalitzada, oferim formació en competències, pràctiques en empreses i us posem en contacte directe amb les empreses.

El programa MAIS es un programa gratuito que te acompaña para buscar un trabajo de forma diferente y en equipo. Nos adaptamos a tus necesidades con atención personalizada, ofrecemos formación en competencias, prácticas en empresas y le ponemos en contacto directo con las empresas.

Localitats on estem/ Localidades donde estamos: Barcelona – Baró de Viver, Tarragona, Manresa, Terrassa i LLeida

 

COM HO FEM?/¿CÓMO LO HACEMOS?

 • Millorar les teves competències per a la feina: crear un bon currículum i defensar la teva candidatura destacant els teus punts forts / Mejorar sus competencias para el trabajo: crear un buen currículum y defender tu candidatura destacando tus puntos fuertes.
 • Millorar la comunicació i negociació: com afrontar una entrevista de feina / Mejorar la comunicación y la negociación: cómo afrontar una entrevista de trabajo.
 • Coneixeràs possibles empreses on treballar / Conocerás posibles empresas para trabajar.
 • Podràs fer pràctiques en empreses del sector en el que estiguis cercant feina / Podrás realizar prácticas en empresas del sector en el que estés buscando trabajo.

 

COM EM PUC APUNTAR?/¿CÓMO ME PUEDO APUNTAR?

És molt fàcil, si vols participar als nostres programes / Es muy fácil, si quieres participar en nuestros programas:

 • Omple el formulari d'inscripció amb totes les dades personals / Rellena el formulario de inscripción con todos los datos personales
 • Escriu la localitat on voldries participar / Escribe la localidad en la que querrías participar
 • Una persona d'Acció contra la Fam es posarà en contacte amb tu / Una persona de Acción contra el Hambre se pondrá en contacto contigo.

 

REQUISITS D'ACCÉS/REQUISITOS DE ACCESO

 • Ser beneficiari/a de la Renda Garantida de Ciutadania / Ser beneficiario/a de la Renta Garantizada de Ciudadanía
 • Ser beneficiari/a de l’ingrés mínim vital / Ser beneficiario/a del ingreso mínimo vital
 • Si no pots accedir a la renda garantida de ciutadania o a l'ingrés mínim vital però que estàs en situació de risc / Si no puedes acceder a la renta garantizada de ciudadanía o al ingreso mínimo vital pero que estás en situación de riesgo.
 • Ser tutelat/da o ex tutelat/da (de 16 a 30 anys) / Ser tutelado/a o extutelado/a (de 16 a 30 años)
 • Tenir més de 45 anys i trobar-te en situació d’exclusió social / Tener más de 45 años y encontrarte en situación de exclusión social.
 • Estar en procés de rehabilitació i reinserció social (persones amb addiccions) / Estar en proceso de rehabilitación y reinserción social (personas con adicciones).
 • Provenir d’un centre penitenciari i que la teva situació et permet accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i exreclusos / Provenir de un centro penitenciario y tu situación te permite acceder a un empleo, personas en libertad condicional y exreclusos.

PROGRAMA MAIS

SOLICITA TU PLAZA AHORA
Solicita tu plaza ahora

Con la financiación de:

Con la colaboración de:

Conoce todos nuestros programas de empleo y emprendimiento:

faldón

Completa tu donación